decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

חוק דמי מחלה

חוק דמי מחלה, תשל"ו 1976

מהו חוק דמי מחלה?

העובד חלה ולא מגיע לעבודה, האם מגיע לו כסף? כמה כסף מגיע לו? ומתי יקבל אותו?

משמעות חוק דמי המחלה

החוק נועד להגן על העובדים בשעה שהם חולים ולא יכולים לעבוד. לפי החוק המעביד חייב לשלם כסף על ימי מחלת העובד, לפי תנאים קבועים.

מי שמחליט אם העובד כשיר לעבודה, או זקוק לימי מנוחה, הוא רופא מוסמך ועל מנת לקבל את דמי המחלה נדרש אישור רפואי.

מועד קבלת דמי מחלה

במידה והעובד נעדר במשך יום אחד עקב מחלתו, הוא לא זכאי לדמי מחלה. במקרה של היעדרות בת יומיים או שלושה, זכאי העובד החולה לקבל חצי מהסכום. החל מהיום הרביעי הוא זכאי לקבל דמי מחלה מלאים. מספר ימי המחלה נקבעים על פי אישורו של רופא בלבד.

 הגבלה על דמי מחלה

דמי המחלה מוגבלים ל 18 ימים בשנה, לעובד בעל ותק של שנה ומעלה במקום תעסוקתו. עובד שמועסק פחות משנה, זכאי לקבל עד יום וחצי על כל חודש של עבודה. חודש עבודה ממוצע לאדם שעובד חמישה ימים בשבוע, הוא כ- 21 ימי עבודה.

ימי המחלה לא מצטברים ממקום עבודה אחד למשנהו, כך שבמידה והחלפתם מקום עבודה, ספירת ימי המחלה תתחיל מחדש.

ההבדלים בין עובד במשכורת לעומת עובד בשכר

עובד במשכורת הוא מי שמרוויח כל חודש משכורת קבועה, לעומת עובד בשכר המקבל תשלום על כל עבודה שהוא מספק בנפרד, כמו למשל, פרילנס. ההבדל העיקרי בקבלת דמי המחלה, הוא שהעובד במשכורת מקבל תשלום גם בחגים ובשבתות והעובד בשכר מקבל את דמי המחלה ללא ימי חג ושבת.

סכום דמי המחלה

סכום דמי המחלה הוא בגובה המשכורת גם לעובד במשכורת וגם לעובד בשכר. בעבר נהגו לשלם רק 75 אחוזים על ימי המחלה, אך התיקון לחוק מאפריל 2011, שינה את המצב ואף שיפר אותו לטובת העובדים.

מועד קבלת דמי המחלה

את דמי המחלה מקבלים ביום המשכורת הבאה מיד לאחר חופשת המחלה. חשוב לדאוג להעביר את האישור הרפואי, כשבעה ימים לפני מועד המשכורת, אחרת התשלום ידחה לחודש נוסף. אם המעביד לא משלם בזמן, דינו כדין הלנת שכר והוא צפוי לשלם ריביות על העיכוב.

פיטורים בזמן מחלה

אסור לפטר עובד בזמן שהוא נמצא בחופשת מחלה, אלא אם המעביד הודיע לו על הפיטורים לפני המחלה, או במקרה שהמעביד פשט את הרגל, או שהעסק נסגר מכל סיבה אחרת בדיוק בזמן שהעובד חלה.


מחלת הילד, ההורה, או בן הזוג

החוק מאפשר לקבל דמי מחלה גם כאשר צריך לטפל בחולה משמעותי אחר.
הורים לילד עד גיל 16 רשאים לקחת דמי מחלה, על חשבון דמי המחלה שלהם, בתנאי שבן הזוג ממשיך לעבור רגיל או אם הוא הורה יחיד. ימי המחלה לא יעלו על 8 ימים, גם אם יש יותר מילד אחד.

במידה וההורה חולה והוא בן 65 ומעלה וזקוק להשגחה סיעודית, זכאי העובד לקבל 6 ימי מחלה בשנה, על חשבון ימי המחלה של ההורה. אם בן הזוג חולה מאוד, בדרגה שהוא לא יכול לתפקד בעצמו, זכאי העובד לקבל 6 ימי מחלה.

שלילת הזכות לדמי מחלה

עובד שקיבל תעודת מחלה מרופא, אך בכל זאת מגיע לעבודה ומקבל עליה תשלום, אינו זכאי לקבל דמי מחלה בנוסף. אם דמי המחלה שולמו כבר על ידי המעסיק, הוא רשאי לתבוע אותם בחזרה.

LEAVE A REPLY

loading
×